foto1
Naše škola
foto1
Budova školy
foto1
Praktická výuka
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
reditel@szssumperk.cz
KontaktSlovo ředitele 

VIDEO O ŠKOLE

 

Střední zdravotnická škola Šumperk, Kladská 2, 787 01 Šumperk

 

Budova školy je bývalý dominikánský klášter, jehož součástí je i kostel Zvěstování Panny Marie, který byl založen kolem roku 1290. Od roku 1866 slouží převážně školám, od roku 1949 je sídlem zdravotnické školy. Po dlouhodobé rekonstrukci tato historická památka vyhovuje požadavkům moderní školy. Je po odborné i materiální stránce velmi dobře vybavena.

 

Praktické vyučování a odborná praxe žáků probíhají  v  Nemocnici  Šumperk a.s., kde žáci uplatňují své teoretické znalosti v praxi. Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky absolventi ve velkém počtu studují na vyšších zdravotnických školách různé diplomované obory - např. zdravotnický záchranář, všeobecná sestra, farmaceutický asistent, nutriční terapeut, oční technik, ortotik - protetik, atd. nebo i na vysokých školách obory - např. všeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapie, radiologický asistent. V praxi najdou uplatnění ve všech zdravotnických a sociálních zařízeních nejen v Šumperku, ale i v celé ČR.

 

Odborná výuka ošetřovatelských předmětů probíhá v laboratořích ošetřovatelství. Zde žáci získávají praktické dovednosti a teoretické znalosti nezbytné pro budoucí povolání.

Škola má vlastní kuchyň a jídelnu, která umožňuje žákům kvalitní celodenní stravování. Součástí školy je domov mládeže, který slouží k ubytování žáků ze vzdálenějších míst. Je od školy vzdálen asi 10 minut chůze a je účelně a esteticky zařízen. Tato krásná vila v zahradě je také zařazena mezi historické památky města.

 Copyright © 2023 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.