foto1
Naše škola
foto1
Budova školy
foto1
Praktická výuka
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
reditel@szssumperk.cz
KontaktSlovo ředitele 

VIDEO O ŠKOLE

 

Další roky za námi…

Vážené kolegyně a kolegové, rodiče, přátelé naší školy, milí žáci a studenti

     Začíná nový rok 2024 a s ním se nabízí příležitost vyhodnotit další sedmileté období, které jsme společně prožili.

Nejtěžším obdobím byla kovidová pandemie, která nás zastihla krátce po oslavách 70. výročí zdravotnického školství v listopadu 2019. Kovid nás vycvičil ve výuce na „dálku“ a žáky a studenty v distančním vzdělávání. Dva roky tohoto vzdělávání se odrazilo na ukončování maturity a to zvláště na DT CJL a DT AJ, NJ. Ale i toto jsme zvládli a v současné době mohu konstatovat, že ukončování studia maturitní zkouškou je opět stejné jako před kovidem.

     Musím se zmínit o zapojení se školy do projektu Olomouckého kraje I KAP II., kdy jsme rozvinuli příkladnou spolupráci se ZŠ Dr. E. Beneše v Šumperku v oblasti první pomoci pro děti prvního a druhého stupně. V rámci tohoto projektu jsme získali řadu odborného vybavení do výuky. Nyní druhým rokem čerpáme další projekt Šablony – OP JAK, kterými rozvíjíme a podporujeme inovativní výuku a odborné exkurze i mimo náš region.

     Po kovidové pauze jsme znovu rozjeli První pomoc pro veřejnost pro občany Šumperka a jeho blízkého okolí a to vždy tři odpoledne během února – března. Realizace je vždy s velkým ohlasem a zájmem o účast, kterou jsme zavedli přihlášení on-line.

     Přelomovým časem pro nás byl rok 2022, kdy jsme s úzkou spoluprací s Nemocnicí Šumperk a.s. vypracovali a získali k 1. 9. 2022 akreditaci pro otevření VOŠZ pro obor Diplomovaná všeobecná sestra – kombinovaná forma studia. K dnešnímu dni nám na škole probíhají dva ročníky po jedné třídě velmi dobře naplněné.

     Studium ve čtyřleté i pětiletém maturitním oboru i pomaturitní studium na VOŠZ bychom nenaplnili, kdybychom neměli tak dobře nastavenou prezentaci svých studijních oborů a to nejenom na Burzách práce v Jeseníku a Šumperku, prezentačních výstavách pořádaných Olomouckým krajem, ale i perfektně připravenými a zajištěnými DOD, které každoročně dvakrát realizujeme na podzim.

     Určitě jsem se nezmínila o všech aktivitách, které naše škola zajišťuje a kterými procházíme jako např. celorepublikové kolo olympiády v KLP, zájezdy do Anglie, účast na Erasmu pro žáky a učitele a celá řada dalších významných činností. Všechny tyto akce bychom nemohli realizovat, kdyby škola neměla profesionální  pedagogický pracovní kolektiv, jak učitelů, vychovatelů, tak i nepedagogů, za což jim všem velice děkuji.

     Na závěr chci poděkovat za spolupráci také Nemocnici Šumperk a.s., která nám nezištně pomáhá i finančně.

     Všem nám přeji do dalších let pevné zdraví a těším se na další spolupráci, Zuzana Gondová.

 Copyright © 2024 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.