foto1
Naše škola
foto1
Budova školy
foto1
Praktická výuka
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
reditel@szssumperk.cz
Kontakt→  zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb   

→ spolupracuje se žáky, jejich zákonnými zástupci, učiteli, vychovateli DM a poradenskými 

     zařízeními

 

Hlavní oblasti činnosti:

  •          péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
  •          péče o žáky nadané,
  •          opatření u neprospívajících žáků, žáků s výchovnými problémy,
  •          kariérové poradenství (studium VOŠ, VŠ, uplatnění na trhu práce),
  •          prevence a řešení problémového chování a sociálně patologických jevů.

Konzultace v době konzultačních hodin, dle potřeby po předchozí domluvě.

 

Kontakty na pracovníky ŠPP:

výchovný poradce

Mgr. Ida Žváčková – zvackova@szssumperk.cz, tel.: 583 213 673

školní metodik prevence

Mgr. Anežka Gronychová – gronychova@szssumperk.cz, tel.: 583 213 673

 

Odkazy

→ kariérové poradenství www.studuj.to.cz (kompletní informace a termíny všech vysokých škol   

     v České republice)Copyright © 2024 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.