foto1
Naše škola
foto1
Budova školy
foto1
Praktická výuka
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
reditel@szssumperk.cz
KontaktORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY 2023/2024

Datum: 12. 10. 2023

Obor:  54 – 41 – M/03 Praktická sestra, denní forma studia 

Třída: 4. A, 4. B

 

Ředitelství Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Šumperk, příspěvkové organizace stanovuje pro školní rok 2023/2024 v souladu s vyhláškou č. 177/ 2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů předměty profilové části maturitní zkoušky a termíny společné a profilové maturitní zkoušky.

 

Předměty profilové části maturitní zkoušky

  • Povinné zkoušky: ústní zkouška z CJL + PP CJL

                                       ústní zkouška z AJ + PP AJ   

                                       ošetřovatelská praxe – praktická zkouška

                                       ošetřovatelství – ústní zkouška

                                       psychologie a komunikace – ústní zkouška

  • Nepovinné zkoušky: somatologie – ústní zkouška

Společné části maturitní zkoušky

  • Povinné zkoušky:  DT - český jazyk

                                        DT cizí jazyk nebo matematika

  • Nepovinné zkoušky: viz schválené katalogy požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky.

 

Časový harmonogram:

  25. 4. 2024  - uzavření klasifikace 4.A, B

  9. 4. 2024 -  písemné práce CJL

  10.4. 2024 – písemná práce AJ

  2.- 3. 5. 2024 – DT CJL, AJ, MAT

  6. – 10. 5. 2024 – studijní volno 4. A, B

  13.– 17.5. 2024  - praktická část  profilové  MZK 4. A, B  

  20.– 23. 5. 2024 - ústní zkoušky profilové části MZK 4.A, B

                                             

Žáci podají ředitelce školy nejpozději do 23. 11. 2023 písemnou přihlášku k maturitní zkoušce (viz vzor).

A žáci s PUP dodají potvrzení z PPP – do 15. 11. 2023 výchovné poradkyni.

 

V Šumperku, dne: 12. 10. 2023       Mgr. Zuzana Gondová, ředitelka školy, v.r

 

Nepovinné zkoušky: viz schválené katalogy požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky.

 

 

 

Informace budou postupně doplňovány a upřesňovány. Sledujte náš web a stránky NOVAMATURITA.CZ

 

Maturitní témata k povinným předmětům profilové MZK

Témata k profilové maturitní zkoušce jsou zveřejněna na nástěnce ve studovně.

I. ošetřovatelská praxe - praktická zkouška

II. ošetřovatelství - ústní zkouška

III. psychologie a komunikace - ústní zkouška

IV. cizí jazyk: 

- anglický jazyk - písemná práce, ústní zkouška

- německý jazyk - písemná práce, ústní zkouška

V. český jazyk - písemná práce, ústní zkouška

 

Maturitní témata k nepovinným předmětům 

I. somatologie - ústní zkouška

 

 

Harmonogram ústních maturitních zkoušek - řádný termín:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attachments:
Download this file (4A-2023-maturita.pdf)4A-2023-maturita.pdf[ ]127 kB
Download this file (4B-2023-maturita.pdf)4B-2023-maturita.pdf[ ]126 kB
Download this file (5C-2023-maturita.pdf)5C-2023-maturita.pdf[ ]105 kBCopyright © 2024 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.