foto1
Naši žáci
foto1
Budova školy
foto1
Interiér školní budovy
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
gondova@szssumperk.cz
KontaktORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY 2021/2022

Datum: 1. 10. 2021

Obor: 54 – 41 – M/ 01 Zdravotnický asistent, denní forma studia

Třída: 4. A, 4. B

 Ředitelství Střední zdravotnické školy stanovuje pro školní rok 2021/2022 v souladu s vyhláškou č. 177/ 2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů předměty profilové části maturitní zkoušky a termíny společné a profilové maturitní zkoušky.

 

Předměty profilové části maturitní zkoušky

Povinné zkoušky:

  • ústní zkouška z CJL + PP CJL
  • ústní zkouška z AJ + PP AJ
  • ošetřovatelská praxe – praktická zkouška
  • ošetřovatelství – ústní zkouška
  • psychologie a komunikace – ústní zkouška

Nepovinné zkoušky:

  • somatologie – ústní zkouška
  • občanská nauka – ústní zkouška

Společné části maturitní zkoušky: - povinné zkoušky:

  • DT - český jazyk
  • DT cizí jazyk nebo matematika

 

Nepovinné zkoušky: viz schválené katalogy požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky.

 

Časový harmonogram:

27. 4. 2022 uzavření klasifikace 4.A, B

11. 4. 2022 - písemné práce CJL

19.4. 2022 – písemná práce AJ

2.- 3. 5. 2022 – DT CJL, AJ, MAT

9. – 13. 5. 2022 – praktická část profilové MZK třídy 4. A, B

16. – 20.5. 2022 – studijní volno před profilovou částí MZK,

23. – 26. 5. 2022 - ústní zkoušky profilové části MZK 4.A, B

 

Žáci podají ředitelce školy nejpozději do 22. 11. 2021 písemnou přihlášku k maturitní zkoušce (viz vzor).

A žáci s PUP dodají potvrzení z PPP – do 15. 11. 2021 výchovné poradkyni.

                                                                                             V Šumperku, dne: 1. 10. 2021 Mgr. Zuzana Gondová, ředitelka školy, v.r.

Informace budou postupně doplňovány a upřesňovány. Sledujte náš web a stránky NOVAMATURITA.CZ

 

Maturitní témata k povinným předmětům profilové MZK

Témata k profilové maturitní zkoušce jsou zveřejněna na nástěnce ve studovně.

I. ošetřovatelská praxe - praktická zkouška

II. ošetřovatelství - ústní zkouška

III. psychologie a komunikace - ústní zkouška

IV. cizí jazyk: 

- anglický jazyk - písemná práce, ústní zkouška

- německý jazyk - písemná práce, ústní zkouška

V. český jazyk - písemná práce, ústní zkouška

 

Maturitní témata k nepovinným předmětům 

I. somatologie - ústní zkouška

 

 

Harmonogram ústních maturitních zkoušek - jarní termín 2021/2022 

4.A

4.B

 

 

 

 Copyright © 2022 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.