foto1
Naši žáci
foto1
Budova školy
foto1
Interiér školní budovy
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
gondova@szssumperk.cz
KontaktORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY 2020 / 2021

Datum: 1. 11.  2020

Obor:  54 – 41 – M/ 01 Zdravotnický asistent, denní  a večerní  forma studia

Třída: 4. A, 4. B,  5.C

Ředitelství Střední zdravotnické školy stanovuje pro školní rok 2020/2021 v souladu  s vyhláškou  č. 177/ 2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů předměty profilové části maturitní zkoušky a termíny společné a profilové maturitní zkoušky.

Změny MZK v letošním školním roce se týkají jak společné, tak i profilové MZK. Zkoušky společné části se nově konají pouze formou didaktických testů z CJL a CiJ (AJ, NJ), které se hodnotí jen slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádření úspěšnosti. Žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku. Profilová část MZK se nově skládá z ústní a PP z CJL a CiJ (AJ, NJ)+ další tři zkoušky profilové MZK.

Předměty profilové části maturitní zkoušky

  • Povinné zkoušky: český jazyk a literatura – PP, ústní zkouška    

                                       cizí jazyk – PP, ústní nebo matematika – DT(stát. MZK)  

                                       ošetřovatelská praxe  – praktická zkouška

                                       ošetřovatelství – ústní zkouška

                                       psychologie a komunikace – ústní zkouška

  • Nepovinné zkoušky: somatologie – ústní zkouška

                                          občanská nauka – ústní zkouška

Společné části maturitní zkoušky

  • Povinné zkoušky:  český jazyk - DT

                                         cizí jazyk – DT nebo matematika - DT

  • Nepovinné zkoušky: viz schválené katalogy požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky.

 

Časový harmonogram:

28. 4. 2021 uzavření klasifikace  4.A, B,  5.C,

3. –  7. 5.  2021 společná část  MZK – didaktické testy pro  4.A,  B,  5.C,

10. - 14. 5. 2021 -  studijní volno před profilovou částí MZK  5.C  a  třídy 4. A, B – praktická část profilové MZK,                

17. - 21.5. 2021 –praktická část profilové  MZK 5.C, třídy 4. A, B  – studijní  volno  před profilovou  částí MZK,     

24.5. - 27. 5. 2021- ústní zkoušky profilové části MZK 4.A, B,  5.C                                             

Žáci podají ředitelce školy nejpozději do 3. 12. 2020 písemnou přihlášku k maturitní zkoušce (viz vzor).

A žáci s PUP dodají potvrzení z PPP – do 30. 11. 2020, výchovné poradkyni.

 

V Šumperku, dne: 1. 11. 2020                                                                                                                 Mgr. Zuzana Gondová, ředitelka školy v.r.

 

Úprava profilových maturitních zkoušek jaro 2021

Změny v organizačním zajištění maturitních zkoušek 2020/2021 - vydané 18.3.2021

 

Informace budou postupně doplňovány a upřesňovány. Sledujte náš web a stránky NOVAMATURITA.CZ

 

Maturitní témata k povinným předmětům profilové MZK

Témata k profilové maturitní zkoušce jsou zveřejněna na nástěnce ve studovně.

I. ošetřovatelská praxe - praktická zkouška

II. ošetřovatelství - ústní zkouška

III. psychologie a komunikace - ústní zkouška

IV. cizí jazyk: 

- anglický jazyk - písemná práce, ústní zkouška

- německý jazyk - písemná práce, ústní zkouška

V. český jazyk - písemná práce, ústní zkouška

 

Maturitní témata k nepovinným předmětům 

I. somatologie - ústní zkouška

 

 

Harmonogram ústních maturitních zkoušek - podzimní termín 2020/2021 

4.A + 5.C

 

 

 

 Copyright © 2022 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.