foto1
Naši žáci
foto1
Budova školy
foto1
Interiér školní budovy
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
gondova@szssumperk.cz
KontaktPŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Ve školním roce 2021/2022 otevíráme  2 třídy denního studia, obor Praktická sestra  53-41-M/03.

Do prvního ročníku přijímáme žáky základních škol nebo uchazeče z jiných středních škol, kteří splnili základní školní docházku a splní-li podmínky přijímacího řízení. U uchazečů ze základní školy musí být na přihlášce potvrzení zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání, potvrzené známky základní školou. Ostatní uchazeči, kteří mají již ukončené základní vzdělání, musí k vyplněné přihlášce doložit ověřené kopie vysvědčení z osmého a devátého ročníku ZŠ a také potvrzení zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání .

Na stránkách www.cermat.cz je možnost stáhnout a procvičovat testy z matematiky a českého jazyka k jednotným přijímacím zkouškám. 

Formulář přihlášky v elektronické podobě je možno zdarma stáhnout na webu MŠMT:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/vyhlaseni-pilotniho-overovani-organizace-prijimaciho-rizeni

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

 

Kritéria 1.kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 - denní forma studia

 Změna termínu přijímacích zkoušek - písemné testy se uskuteční ve dnech 3. a 4. května 2021.

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR je povinnost ZŠ žáky, kteří se uchází o střední vzdělávání, testovat a toto doložit písemným dokladem.

                                                     

Výsledková listina přijímacích zkoušek

Evidenční číslo = anonymní číslo uchazeče

 

 

 Copyright © 2021 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.