foto1
Naši žáci
foto1
Budova školy
foto1
Interiér školní budovy
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
gondova@szssumperk.cz
KontaktPŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Ve školním roce 2022/2023 otevíráme  2 třídy denního studia a 1 třídu večerního studia, obor Praktická sestra  53-41-M/03 .

Do prvního ročníku přijímáme žáky základních škol nebo uchazeče z jiných středních škol, kteří splnili základní školní docházku a splní-li podmínky přijímacího řízení. U uchazečů ze základní školy musí být na přihlášce potvrzení zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání, potvrzené známky základní školou. Ostatní uchazeči, kteří mají již ukončené základní vzdělání, musí k vyplněné přihlášce doložit ověřené kopie vysvědčení z osmého a devátého ročníku ZŠ a také potvrzení zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání .

Na stránkách www.cermat.cz je možnost stáhnout a procvičovat testy z matematiky a českého jazyka k jednotným přijímacím zkouškám. 

Formulář přihlášky v elektronické podobě je možno zdarma stáhnout na webu MŠMT:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/vyhlaseni-pilotniho-overovani-organizace-prijimaciho-rizeni

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

 

Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/ 2023 - denní forma studia

Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/ 2023 - večerní forma studia

 

 

 

Výsledková listina pro obor Praktická sestra denní studium školní rok 2022/2023 

! Evidenční číslo je registrační číslo uchazeče, které přidělila škola pro účely anonymního zveřejnění !                     

     

Uchazeč s evidenčním číslem 53 bude konat přijímací zkoušky v náhradním termínu. 

 

Výsledková listina pro obor Praktická sestra večerní studium školní rok 2022/2023 

Všichni uchazeči, v prvním kole po proběhlém přijímacím pohovoru, splnili kritéria přijímacího řízení - jsou přijati.

Všichni uchazeči, v druhém kole po proběhlém přijímacím pohovoru, splnili kritéria přijímacího řízení - jsou přijati.

 

 Copyright © 2022 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.