foto1
Naši žáci
foto1
Budova školy
foto1
Interiér školní budovy
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
gondova@szssumperk.cz
KontaktPŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Ve školním roce 2020/2021 otevíráme  2 třídy denního studia a 1 třídu večerního studia, obor Praktická sestra  53-41-M/03.

Do prvního ročníku přijímáme žáky základních škol nebo uchazeče z jiných středních škol, kteří splnili základní školní docházku a splní-li podmínky přijímacího řízení. U uchazečů ze základní školy musí být na přihlášce potvrzení zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání, potvrzené známky základní školou. Ostatní uchazeči, kteří mají již ukončené základní vzdělání, musí k vyplněné přihlášce doložit ověřené kopie vysvědčení z osmého a devátého ročníku ZŠ a také potvrzení zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání .

Na stránkách www.cermat.cz je možnost stáhnout a procvičovat testy z matematiky a českého jazyka k jednotným přijímacím zkouškám. 

Formulář přihlášky v elektronické podobě je možno zdarma stáhnout na webu MŠMT:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/vyhlaseni-pilotniho-overovani-organizace-prijimaciho-rizeni

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

 

Kriteria 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 - denní forma studia

Kriteria 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 - večerní forma studia

 

Pro večerní studium obor Praktická sestra otevíráme 2. kolo přijímacího řízení - zájemci o studium mohou do 30. září 2020 podávat přihlášky na naši školu.

Přijímací zkoušky pro 2. kolo proběhnou formou pohovoru, zájemci budou písemně pozváni.

Kritéria přijímacího řízení pro 2. kolo PŘ: 

  • dodání řádně vyplněné přihlášky,
  • potvrzení o zdravotní způsobilosti pro studium zvoleného oboru,
  • prospěch ze ZŠ,
  • vykonání přijímací zkoušky - pohovoru.

 

V Šumperku, 8. 6. 2020                                                   Zuzana Gondová, v.r.

                                                                                         Mgr. Zuzana Gondová, ředitelka školy

 

 

 

Výsledková listina 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 - denní forma studia

 

 

 

Výsledková listina 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 - večerní forma studia

 - všichni uchazeči na obor Praktická sestra - večerní studium PŘIJATI.

 Copyright © 2020 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.