foto1
Naše škola
foto1
Budova školy
foto1
Praktická výuka
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
reditel@szssumperk.cz
KontaktDne 6. 10. 2022 žáci třetích ročníků  v rámci aktivit PROJEKTU ŠABLONY OPJAK, reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_003/0000505 navštívili Armádu spásy, Centrum sociálních služeb, Vikýřovická 1495, Šumperk. Při této aktivitě se dozvěděli o jejich možnostech sociální péče, uskutečnila se i prohlídka jejich prostor. Po předchozí domluvě s výše uvedenou organizací žáci v rámci projektového vyučování ve škole ve spolupráci s vyučujícími zpracovali informační plakáty, týkající se vyhlášení sbírky osobního, bytového či dalšího textilu pro Armádu spásy, zejména kvůli nadcházejícímu zimnímu období. Plakáty pak byly vyvěšeny na informační tabuli ve škole, jednotlivé třídy byly o sbírce informovány, takže se do sbírky zapojila celá škola, včetně pedagogů. Všem zúčastněným děkujeme, jednak žákům podílejícím se na tvorbě poutavých plakátů, předání informací dalším třídám, ale hlavně za solidaritu a velké množství potřebného oblečení.                                Mgr. Daniela NikodémováCopyright © 2024 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.