foto1
Naše škola
foto1
Budova školy
foto1
Praktická výuka
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
reditel@szssumperk.cz
KontaktDne 22. 3. 2023 se uskutečnilo v „Kulturním klubu DUHA“ v Prostějově regionální kolo soutěže psychologické olympiády, které se zúčastnilo celkem 11 žáků ze zdravotnických škol: Hranice na Moravě, Olomouc, Prostějov a Šumperk. Naši školu reprezentovaly na velmi vysoké úrovni tři žákyně, a to Eva Schönová ze třídy 2. A, Tereza Sovová ze třídy 3. B a Marie Bršťáková ze třídy 4. A. Téma psychologické olympiády pro letošní školní rok znělo „Jak jsem překonal/a sám/a sebe. Jednotlivé práce byly velmi zajímavě pojaty i zpracovány a pro odbornou porotu, složenou z odborných učitelek z jednotlivých zdravotnických škol, bylo velmi těžké mezi tolika zajímavými prezentacemi, určit tři nejlepší práce. Na prvním místě se umístil žák Filip Krupa, který reprezentoval SZŠ Prostějov, na druhém místě se umístila žákyně Tereza Sovová, reprezentující naši školu a třetí příčku obsadil žák Filip Grulich, za SZŠ Hranice. Srdečně blahopřejeme a všem děvčatům ještě jednou za reprezentaci naší školy děkujeme.                               Mgr. Daniela Nikodémová

 Copyright © 2023 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.