foto1
Naše škola
foto1
Budova školy
foto1
Praktická výuka
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
reditel@szssumperk.cz
KontaktDne 8.6. se v prostorách školy konala soutěž první pomoci. Jednalo se o školní kolo soutěže, kde mezi sebou soupeřily družstva 2. ročníků. Žáci prověřovali své odborné znalosti a dovednosti z předmětu první pomoci. Žáci během dopoledne na třech stanovištích ošetřovali zraněné. Jednalo se o modelové situace  - popáleniny, zaklíněný střep v ruce, úraz elektrickým proudem se zástavou životních funkcí, krvácení z nosu, poranění krční páteře a zlomeninu pažní kosti. Odborná porota se usnesla na finálním hodnocení podle počtu dosažených bodů. Hodnotilo se, jak žáci zvládli jednotlivé simulované situace, obvazovou techniku i použití improvizovaných prostředků.  Vítězné týmy jsme rozdělili dle tříd. Ze třídy 2. A se na 1. místě umístilo družstvo složené ze žákyň: Markéta Pupíková, Kateřina Sladkowská a Michaela Potěšilová. Ze třídy 2. B se na 1. místě umístily Anna Binderová, Nicol Motlová, Natálie Přidalová. Gratulujeme. Je zřejmé, že pokud se dostaneme jako pacienti do některých závažných situací, naše žákyně si v každém případě poradí.       Mgr. Kamila FoučkováCopyright © 2024 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.