foto1
Naše škola
foto1
Budova školy
foto1
Praktická výuka
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
reditel@szssumperk.cz
KontaktDne 14. 6. 2023 jsme v rámci pečovatelského kroužku realizovaném na ošetřovatelském úseku A i B Nemocnice Šumperk a.s. uskutečnily poslední setkání ve školním roce 2022/2023.
Opět ve spolupráci s nemocniční kaplankou Mgr. Ing. Pavlínou Pospíšilovou jsme naplánovaly a uskutečnily červnové setkání se záměrem navození letní atmosféry klientům výše uvedených oddělení. Žákyně, které kroužek pravidelně navštěvují, si pro klienty připravily letní ozdobu v podobě pestrobarevných motýlů, které klientům rozdaly, a tím jim přinesly kousek léta na nemocniční pokoje. Drobný dárek udělal klientům velkou radost a tímto setkáním jsme ukončily aktivity kroužku v letošním školním roce.

Letošní činnost žáků v pečovatelském kroužku hodnotím obzvlášť velmi kladně. Žákyně i jeden žák z prvních a třetích ročníků jej navštěvovali v pravidelných intervalech a vždy se podíleli na společně vymyšlených aktivitách. Jako poděkování za jejich činnost obdrželi od Nemocnice Šumperk a.s. dárečky v podobě slunečních brýlí a plátěných tašek, které jim udělaly velkou radost, i když je pečovatelský kroužek dobrovolnou činností. Tímto i ze své pozice děkuji žákům za jejich vynaloženou aktivitu, která má rozhodně smysl.        Mgr. Daniela Nikodémová

 Copyright © 2024 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.