foto1
Naše škola
foto1
Budova školy
foto1
Praktická výuka
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
reditel@szssumperk.cz
KontaktDne 15. 6. 2023 se na naší škole uskutečnil kulatý stůl vedoucích pracovníků nelékařských profesí Nemocnice Šumperk a odborných učitelek. Hlavním tématem kulatého stolu byla důležitost komunikace pro vzájemnou spolupráci a výměna zkušeností souvisejících s chodem školy i nemocnice a jejich propojení. Kulatý stůl se uskutečnil v rámci projektu šablony OP JAK „Podpora vzdělávání na SZŠ Šumperk“ registrační číslo CZ.02.02.XX/00/22_003/0000505 .

V úvodu setkání kolektiv odborných učitelky představil aktivity školy a úspěchy žáků, které jsou často propojeny s praxí v nemocnici. Poté následovala diskuze nad zdravotnickými a pedagogickými tématy, nechyběla ani praktická  ukázka nových odborných pomůcek.                                                     Mgr. Eva Čmakalová         Copyright © 2024 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.