foto1
Naše škola
foto1
Budova školy
foto1
Praktická výuka
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
reditel@szssumperk.cz
KontaktPři návštěvě přednášky v městské knihovně 28.6.2023 žáci 2. ročníků získali nové informace z oblasti péče o seniory. Prostřednictvím paní Simony Bagárové, zakladatelky Neziskové organizace MILA, se dovídáme, že se zvyšujícím se počtem seniorů rostou nároky na osoby pečovatelů, kteří se o ně starají. Organizace ročně spolupracuje s 8 domovy pro seniory na zkvalitnění poskytované péče a zvyšování prestiže pečovatelské profese a péče o ni. Seznámit se blíže s osobami pečovatelů umožňuje také její kniha s názvem "Hořím".

S možnostmi terénní péče Charity Šumperk se dovídáme prostřednictvím paní ředitelky Mgr. J. Holubárové, vrchní sestry domácí zdravotní péče Mgr. E. Kostkové a vrchní sestry specializované paliativní péče Bc. Marcela Holomka.

Zamyšlení se nad otázkami paliativní péče a péče o seniory odkrylo žákům jednu z mnoha oblastí jejich možného profesního zaměření.                                               Mgr. Ludmila Rolincová

Náhled obrázku

 Copyright © 2024 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.