foto1
Naše škola
foto1
Budova školy
foto1
Praktická výuka
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
reditel@szssumperk.cz
KontaktBěhem posledních týdnů ve škole proběhly poslední aktivity projektu „Zdravé svačinky do školek“, financovaného z dotačního programu „Program na podporu EVVO v Olomouckém kraji v roce 2023“.  Tato část byla zaměřena zejména na žáky prvních ročníků. Navštívily nás lektorky z ARPOKu a řešili jsme plýtvání potravinami. V hodinách Biologie a ekologie proběhly pod vedením Ing. Agáty Janhubové workshopy o úsporách energie ve škole. Nejdůležitější výstupy pak žáci přenesli na kartičky, se kterými se můžeme setkat na různých místech školy. Obsahují informace o plýtvání vodou, elektřinou nebo jednoduché rady týkající se větrání nebo třeba třídění odpadu.

                                                   Mgr. Helena CrhonkováCopyright © 2024 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.