foto1
Naše škola
foto1
Budova školy
foto1
Praktická výuka
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
reditel@szssumperk.cz
KontaktDne 7 a 8. 9. 2022 se uskutečnila v domově pro seniory, již tradiční sportovní akce s názvem „Odpoledne s pohybem“. Ve středu se žáci 2.B,3.A a 3.B podíleli na přípravě zábavných stanovišť a poté na jednotlivých stanovištích klientům pomáhali splnit dané úkoly. Jednalo se jak o sportovní aktivity, tak i o procvičování smyslů. Všichni se řídili mottem „Nejde o výkon, ale o zábavu“ a krásný slunečný den si užili. V menším rozsahu akce pokračovala ve čtvrtek, kdy žáci 2.A navštívili klienty přímo na pokojích. Odpoledne bylo věnován klientům, kteří se nemohli zúčastnit středeční slavnosti v zahradě domova pro seniory. Opět pro ně byli nachystány jednoduché úkoly, které klienti za pomoci žáků a aktivizačních pracovnic prováděli. Přání, aby se do sportovního akce zapojilo co nejvíce klientů se splnilo. Všem žákům za jejich pomoc děkujeme.                    Mgr. Lenka Mazánková

Seznamovací a výchovně vzdělávací kurz žáků prvních ročníků se konal od 5. 9. do 7. 9. 2022 v areálu Střediska ekologické výchovy Švagrov s účastí 58 žáků.

Organizace a příprava akce byla naplánovaná tak, aby se žáci měli možnost blíže seznámit se spolužáky, třídními učiteli, a to v krásné přírodě pohoří Jeseníků. Byli jsme ubytováni v  budově střediska ekologické výchovy a přilehlých chatkách, které nám poskytly dostatečné zázemí a příjemné prostředí pro zdárný úspěch všech naplánovaných aktivit.

Po celou dobu našeho pobytu nás provázelo slunečné počasí, které nám umožnilo plnit jednotlivé úkoly i v okolí areálu, což také přispělo k dobré náladě a atmosféře v nově se tvořících třídních kolektivech.

                                                                                      Mgr. Tomáš Všetíček, vedoucí akce

                                       

                 

 

Šumperská ,,zdravka“ zažila ve čtvrtek 1.září svůj velký den. Ve 13:00 přestřižením pásky slavnostně zahájili zástupci města a nemocnice Mgr. Tomáš Spurný a JUDr. Martin Polach otevření vyšší odborné školy zdravotnické školy,

Přestřižením pásky jsme završili  úsilí o navýšení vzdělávání na naší škole. Pod heslem: „ I dospělí chtějí studovat“ jsme otevřeli kombinovanou formu Diplomované všeobecné sestry. První studenti zasednou do lavic 5. září.

Máme velkou radost a jsme pyšní na to, že zrovna my můžeme být u zrodu vyšší odborné školy zdravotnické.                                                                                                      Vedení školy

                                                Copyright © 2024 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.