foto1
Naše škola
foto1
Budova školy
foto1
Praktická výuka
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
reditel@szssumperk.cz
KontaktDne 17. 2. 2023 se konalo školní kolo soutěže "Psychologická olympiáda".  Žáci druhých až čtvrtých ročníků prezentovali svoji praci na téma "Jak jsem překonal/a sám/sama sebe". Druhé ročníky zastupovali Eva Schönová a Karolína Brachtlová, třetí ročníky Kateřina Šenková  a Tereza  Sovová, čtvrté ročníky Jitka Antonie Drozdová, Marie Bršťáková, Tereza Nezbedová a Marek Vařeka.

Hodnocení prací se ujala Mgr. Anna Bukovská, náš čestný host, dlouholetá zástupkyně školy a odborná učitelka, paní ředitelka Mgr, Zuzana Gondová a učitelka řídící praktické vyučování Mgr. Eva Čmakalová.

Prezentované práce, často v podobě "osobní zpovědí" autora, byly velmi emotivní a na vysoké úrovni. Jejich hodnocení nebylo vůbec snadné. Nejvyšší bodové hodnocení komise vyučujících a tím první místo v soutěži získala se svou prací Tereza Sovová. Druhé nejvyšší hodnocení získala Marie Bršťáková a třetí místo obsadila Eva Schönová. Studentskou komisi nejvíce oslovila práce Terezy Sovové.

      Blahopřejeme k výkonu všem soutěžícím. Výhercům přejeme úspěch v regionálním kole soutěže, které proběhne 22.3.2023 na SZŠ v Prostějově. Držíme pěsti.              Mgr. Ludmila Rolincová

 

 

Náhled obrázku

V letošním školním roce 2022 - 2023 se lyžařského kurzu pořádaného v termínu od 5. 2. do 10. 2. 2023 zúčastnilo celkem 42 žáků. Kurz se konal ve skiareálu Králičák u Starého Města.

Ubytování a stravování proběhlo ve Stříbrnicích v rodinném penzionu Štvanice, který se nachází kousek od sjezdových tratí.

V pondělí dopoledne jsme žáky dle lyžařských schopností a dovedností rozdělili do tří družstev, která se po polední přestávce pustila do nácviku. Během kurzu se žáci zdokonalovali ve sjezdovém lyžování a snowboardingu. Kurz proběhl podle předem stanoveného harmonogramu a cíle výcviku byly splněny. V rámci programu se konaly večer odborné přednášky a videoprojekce rozboru techniky lyžování, pravidel chování na sjezdovkách a rozboru technických parametrů, výběru lyží a výzbroje požívaných při lyžování.

Po celou dobu našeho pobytu jsme měli krásné slunečné počasí a pravou zimu, noční teploty padaly až k mínus 18 stupňům.

Poděkování patří všem žákům, kteří se s náročnými klimatickými podmínkami vypořádali, a všem kolegům, kteří se na přípravě a průběhu podíleli: Pavlu Zelenému, Petře Kabourkové a Jaroslavě Bauerové.

                                                          Všetíček Tomáš – vedoucí lyžařského kurzu

Náhled obrázku

Náhled obrázku

Náhled obrázku

 

Předposlední lednový den nového roku 2023 se na naší škole uskutečnilo školní kolo jazykové soutěže, a to v jazyce anglickém. Jazykového klání se celkem zúčastnilo 17 žáků 1. - 3. ročníků, kteří se popasovali s dovednostmi v poslechu, čtení a samozřejmě ústního projevu.

Na příčce nejvyšší se umístil David Gampana (2. B), těsně následován Matějem Michálkem (3. B) a na bronzovém stupínku se pak umístila Tereza Klimešová (1. B). Gratulujeme!!!

Žáci měli možnost si vyzkoušet angličtinu, která je o „level“ výše a musíme dodat, že nás všichni příjemně překvapili a zdařile se poprali se zadanými úkoly. Doufáme, že jsme mnohé motivovali k další práci a rozvíjení jejich schopností a dovedností. Všem tedy děkujeme za účast a těšíme se na další skvělé výkony prvních dvou postoupivších chlapců v okresním kole SOŠ, které se bude konat na SOŠ Zemědělská 3, v polovině března. A proto „GOOD LUCK GUYS!“ or „FINGERS CROSSED, GUYS!                                 Mgr. Petra Kabourková

         

Ve čtvrtek 26. 1. 2023 jsme měly možnost navštívit MŠ Borůvka. Studentky 3.B Tereza Sovová a Veronika Žourková učily děti zážitkovou formou základy první pomoci. Nejprve s dětmi vedly rozhovor na téma integrovaný záchranný systém a o možnostech přivolání pomoci. Poté rozdělily výuku na tři bloky. Prvním bylo obvazování pomocí trojcípých šátků hlavy, ruky a oka. Ve druhém bloku pak ošetřovaly drobná poranění jako odřeniny a malé rány pomocí náplastí a obvazů. Poslední ukázkou byla resuscitace a manipulace s ambuvakem, kterou si malí žáci mohli vyzkoušet osobně. Děti se o toto téma velice zajímaly a vše nadšeně zkoušely.      Mgr. Kamila Foučková

Dne 25.1.2023 se uskutečnilo školní kolo soutěže z ošetřovatelství. Do soutěže se zapojili žáci třetích a čtvrtých ročníku, soutěžních prací bylo celkem 13.  Vítězky nás budou reprezentovat ve Zlíně na Festivalu ošetřovatelských kazuistik. Soutěžící hodnotily 2 poroty – odborná a studentská. Do odborné poroty zasedla Mgr. Monika Žaitliková – náměstkyně pro nelékařské zdravotnické profese Nemocnice Šumperk a.s., předseda poroty byla Mgr. Zuzana Gondová – ředitelka školy, třetím členem Mgr. Eva Čmakalová – učitelka řídící praktické vyučování. Do studentské poroty byly vybrány žákyně  4. ročníků Simona Pekařová 4.A, a Mariya Burkalo 4.B.

U odborné i studentské poroty zvítězily Jana Jalamasová a Jitka Antonie Drozdová  s prací Ošetřovatelská  péče u pacienta  s TEP dříve a nyní  ,,Pacientská cesta“. Druhé odborné místo obsadila Veronika Žourková  a Tereza Sovová  3.B s tématem ,,Srdeční selhání" a třetí příčku získaly  Dagmar Hegnerová a Markéta Heclová  4.B s prací ,,Ošetřovatelská  péče u pacienta  s pneumonií". 

Všechny práce byly zpracovány na vysoké úrovni a celé  soutěžní dopoledne provázela příjemná soutěžní atmosféra.   Mgr. Eva Čmakalová

 Copyright © 2024 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.