foto1
Naše škola
foto1
Budova školy
foto1
Praktická výuka
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
reditel@szssumperk.cz
Kontakt 

Základní škola v Postřelmově uspořádala ve dnech 7. – 8. 6. 2023 zajímavou akci pro žáky základních škol. Děti se mohly zúčastnit Robotické soutěže a doprovodného programu, kde se prezentovaly střední školy a organizace se svými aktivitami. I naše škola zde měla své stanoviště. Učily jsme žáky základy první pomoci, obvazovou techniku a ještě jsme předváděly naše 3D brýle s anatomií člověka. Zájem o naše aktivity byl velký.

Naši školu prezentovaly žákyně třídy 3.A Adéla Srovnalová a Jarmila Lukáčová. Moc jim děkujeme a chválíme za aktivní a milý přístup k návštěvníkům této akce.

                                                      Mgr. Marcela Köhlerová

 

Dne 24. 5. se němčináři z 1. A a 1. B vydali do Olomouce. Cílem byla německá knihovna, která se nachází v 1. patře Vědecké knihovny v Olomouci.

Žáci se nejprve dozvěděli zajímavé informace o historii knihovny a jejích fondech. Program německé knihovny s názvem Spielort Bibliothek začal hraním deskových her v němčině. Žáci rozdělení do skupin měli možnost zahrát si tematicky zaměřená pexesa, hry na procvičení slovní zásoby a gramatických jevů. Dále si všichni vyzkoušeli objednávání knih přes internet, měli možnost vyřídit si průkazku do knihovny a objednanou knihu si za dvě hodiny vyzvednout.

Následovala prohlídka nově zrekonstruovaného Červeného kostela s výstavou fotek Jindřicha Štreita a zajímavou přednáškou o historii kostela.           Mgr. Adéla Procházková

17. květen je Světový den hypertenze, která sice nebolí, ale často zabíjí. Je to nenápadné onemocnění, které způsobuje často fatální následky.  Proto se žáci třetích ročníků aktivně zapojili do osvěty tohoto onemocnění na naší škole. Vytvořili několik plakátů a vyrazili do tříd, kabinetů, ředitelny i kuchyně, aby nejen informovali o tomto onemocnění, ale i všem, kdo měli zájem, tlak zkontrolovali. Na měření krevního tlaku použili i nové duální fonendoskopy, které škola zakoupila díky projektu ŠABLONY OPJAK, CZ.02.02.XX/00/22_003/00005, Podpora vzdělávání na SZŠ Šumperk Tyto fonendoskopy umožňují měření krevního tlaku dvěma osobám současně, což je pro výuku žáků velkým přínosem.

Dne 11.5. 2023 v osm hodin ráno se devět žáků ze 3. ročníků sešlo před budovou Transfuzní služby Šumperk. Odvážlivci měli trému, přemýšleli, jak vše bude probíhat, jestli budou moci darovat krev a jak to zvládnou.

Na odběr přišli: Gorčíková Simona 3. A, Hladil Jan 3. A, Hlavinková Zuzana 3. A, Hopjanová Adéla 3. A, Lukáčová Jarmila 3. A, Piňosová Martina 3. A, Řmotová Gabriela 3. A, Matouchová Karolína 3. B,Strouhalová Kateřina 3. B.

Po příchodu museli žáci nejprve vyplnit dotazník, poté přišli za sestřičkou, která ověřila veškeré potřebné informace z dotazníku. Následoval odběr vzorku krve a podrobnější rozhovor k upřesnění údajů o vhodnosti dárcovství.

Žáci byli natěšení, ale stále trošku nervózní. Nakonec  krev mohlo darovat 7 z 9. Prvodárci  si chválili příjemný a pozitivní přístup zdravotnického personálu a odcházeli s pocit  dobrého skutku.             Mgr. Zuzana Hegerová

Dne 17. května 2023 se naše škola zapojila do akce „Den řešení krizových situací pro první ročníky“ na Obchodní akademii v Šumperku. Naše zapojení a spolupráce spočívaly v ukázkách a nácviku první pomoci. Děvčata z 1. a 3. ročníku nacvičovala první pomoc se studenty 1. ročníku Obchodní akademie v Šumperku. Děvčata vytvořila 3 stanoviště, kde si studenti mohli vyzkoušet základní postupy v poskytování první pomoci. Na prvním stanovišti byli seznámeni s technikou manipulace se zraněným v bezvědomí, otočením, vyšetřením zraněného a následným uložením do zotavovací polohy. Na druhém stanovišti se  seznámili se základními druhy šátkových obvazů a jejich využitím v první pomoci. Poslední stanoviště bylo zaměřené na resuscitaci u dospělých a dětí. Všechny postupy jim byly nejprve ukázány a pak si vše prakticky vyzkoušeli.  

Všemi stanovišti prošli studenti obou 1. ročníků, tzn. asi 60 studentů, kteří se velmi aktivně a se zájmem zapojili do nácviku první pomoci.

Ve formě „školitelů“ se předvedly 3 žákyně z 1.A – Kristýna Urbanová, Veronika Rollerová a Kristýna Janíčková a 3 žákyně ze 3.B – Iveta Růžičková, Aneta Mrákavová a Simona Šindlerová.

                                                                                Mgr. Anežka Gronychová

 

 Copyright © 2024 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.